SVAR: Eftersom du är timvikarie utgår jag från att du har upprepade korttidsanställningar hos din arbetsgivare. Om denne erbjuder dig arbetspass och du tackar ja har ett nytt tidsbegränsat anställningsavtal träffats. Du är då skyldig att arbeta de aktuella dagarna och arbetsgivaren är skyldig att betala ut lön. Att avtalet träffats muntligt gör det inte mindre bindande. Men
i­bland kan problem uppstå i efterhand, då du ska bevisa att ett avtal om arbete verkligen träffats.
Om inga speciella förbehåll gjordes när avtalet träffades kan inte arbetsgivaren häva/säga upp det på det sätt du beskriver. Då har det ingen betydelse om arbetsgivaren kontaktade dig en dag eller en vecka innan arbetet skulle utföras.  Du och ­arbetsgiv­aren kan däremot givetvis komma överens om att avboka arbetspasset, men det kräver ditt godkännande.  Det här innebär att du ska vara tydlig mot din arbetsgivare att du inte accepterar att avboka arbetspass.  Jag tycker också du ska kontakta Kommunals sektion på den ort där du arbetar för att få hjälp mot arbetsgivaren.