Jag vill inte
jag kan inte
jag ids kanske inte.
Humöret sviktar i drypande dimfällning,
världen är kall och obarmhärtig.

Grå dager inomhus
tvingas tända ljus
inget liv i sus och dus.
Man drar sig undan i den trista världen
kan bara önska och be om morgondags sol.