Niklas Adolfsson och andra forskare vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik undersöker tio travstall, med fokus på ventilation och mängden damm på arbetsplatserna. Han säger att man kan dra hyfsade slutsatser av tio stall, eftersom stallen ofta är lika varandra. I varje stall har forskarna varit med en hel arbetsdag.

Hälften av stallen har de nu undersökt. Det finns brist på ventilation i flera stall. Och vid mockning överskrids Arbetsmiljöverkets gränsvärden för damm, vilket kan göra både hästar och personal sjuka.
– Dessutom ser vi att större delen av arbetstiden går åt till mockning och andra tunga arbetsmoment i stallet. Det skulle kunna göras förändringar så man kan lägga mer tid på hästen.
Niklas Adolfsson säger att en enkel förändring kan vara att köpa bättre skottkärror som underlättar det tunga arbetet.

I de flesta travstall jobbar omkring fem hästskötare som både mockar och tränar hästarna. På så sätt skiljer sig jobbet från ridskolor.
– Det är högre tempo i travstall. Man lägger inte lika mycket tid på mockningen, det ska gå fort eftersom hästskötaren ska hinna träna hästen, säger Niklas Adolfsson.
Forskarna ville också undersöka travstall eftersom det finns ett företagstänk där, med mer pengar än på ridskolor.
– Om vi finner att ett stall har bra arbetsmiljö så vill vi se om det har koppling till hur bra hästarna presterar.

I stall är risken för olyckor stor och det är lätt att få belastningsskador. Hästen är det farligaste djuret att arbeta med, sett till antalet skador. Däremot är dödsfall mycket vanligare i jordbruket.
Mockning är farligast när det gäller belastningsskador eftersom det görs manuellt.
– Det finns väldigt mycket att göra inom hästnäringen, det har stått still på ett helt annat sätt än jordbruket, säger Niklas Adolfsson.

Vad säger hästskötarna om sin arbetsmiljö?
– De medger att det är ett tungt jobb med högt tempo. Samtidigt måste jag säga att de har en ganska bra riskmedvetenhet, de vet att hästarna är farliga. En stor risk som vi ser är om man tar ut två hästar samtidigt till en hage. Blir en häst rädd så blir den andra också det, står man mitt emellan så kan vad som helst hända.
– De älskar att jobba med det här, det är en livsstil, så man kan lägga ner mer tid på jobbet än man får betalt för. Så är det, även om det inte är något de vill erkänna.
Var hästskötarna fackanslutna?
– Det har vi inte tittat på, det kanske vi borde ha gjort. Stallarna tillhör ofta Svensk travsport som är en branschorganisation. Men jag har inte koll på hur det ser ut med kollektivavtal, det är bra att du tar upp det. Det kanske är något vi kan titta på nästa år.