Satsningen på äldreomsorgen är en del av Vänsterpartiets budgetförslag för 2012, och är ett svar på den budget regeringen presenterade i förra veckan.

Under åren 2002–2009 minskade kostnaderna inom äldreomsorgen med 2,6 miljarder. Detta i en tid när behovet av äldreomsorg ökar. Vi vill gå i en annan riktning, säger partiordförande Lars Ohly.

Det handlar enligt förslaget om en stegvis satsning som ska ge 7 500 fler anställda år 2014. Förslaget omfattar fem områden:
•En öronmärkt satsning för en ökad bemanning inom äldreomsorg och demensvård, med 1 miljard kronor år 2012, 2 miljarder år 2013 och 3 miljarder år 2014.
•Ett tak på max 100 kronor per timme för hemtjänst från 2012. Till detta ändamål vill partiet avsätta 300 miljoner.
•Stimulanspengar på 200 miljoner för att göra det enklare att få hemtjänst i fler kommuner.
•Ett kunskapslyft för anställda i äldreomsorgen med 3 000 utbildningsvikariat nästa år och åren därefter med 5 000 vikariat per år. Vikariaten ska i första hand riktas till arbetslösa med omvårdnadsutbildning. Till detta vill Vänsterpartiet avsätta 650 miljoner år 2012 och 1,1 miljard år 2013 respektive 2014.
•Utveckla äldreomsorg för äldre med annat modersmål. Det ska gälla för nationella minoriteter och invandrare till en kostnad på 150 miljoner kronor. Partiet vill även satsa 30 miljoner på tre år till äldrevägledare för döva.

Lars Ohly menar att dessa satsningar förbättrar kvaliteten på den äldrevård och omsorg som ges vilket ökar tryggheten för de äldre och deras anhöriga.
Förslaget förbättrar också enligt honom arbetssituationen för personalen som blir fler.
– Våra satsningar underlättar generationsväxlingen bland dem som arbetar inom äldreomsorgen. Fler unga får en chans att etablera sig i yrket. Förhoppningsvis vill de stanna kvar om arbetsvillkoren förbättras och de får möjlighet att ge en vård med bättre kvalitet, säger han.

Hur satsningen ska finansieras är partiet ännu inte helt klar med.
– Till viss del gör vi en omfördelning i den budget regering föreslagit. Men det krävs även inkomstförstärkning i form av skattehöjning. Hur mycket kan jag ännu inte säga, vi räknar på det, säger Lars Ohly som tillägger att Vänsterpartiet i sitt förslag ska ha ett lika starkt finansiellt sparande som regeringen.
Partiets hela budgetförslag, inklusive finansieringen av satsningen på äldreomsorg, presenteras nästa vecka då den allmänna motionstiden i riksdagen går ut.