Det är bra att det kommit en ytterligare och bred studie av välmeriterade forskare som visar att det varken blivit bättre kvalité eller effektivare verksamhet genom privatiseringarna inom den gemensamma sektorn. Under åren har det kommit flera studier som visat detta. Utvecklingen har varit negativ. Segregation-en ökar tydligt inom skolan liksom betygsinflationen. För personal har det inneburit sämre och otryggare anställningsvillkor och färre anställda. För oss medborgare sämre insyn och demokrati.
Priser har höjts och vinsterna i de företag som gjort oss till skattefinansierade ”kunder” är stora. I flera fall är det skattesmitande företag som gjort sig rika på våra skattepengar.

Det har varit borgerlig propaganda, nyliberala politiker och starka affärsintressen som med myter och lögner som vapen fått många kommuner, landsting och riksdagen att fatta beslut om privatiseringar. Organ-isationen SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har tyvärr också bidragit till detta. EU och Konkurrensverket är två andra mäktiga organisationer som drivit på utvecklingen för privatiseringar och utförsäljningar av våra gemensamma tillgångar.
Nu är det dags att sätta stopp för privatiseringarna!

I Umeå kommun har V och S kommit överens om att ingen ytterligare privatisering eller konkurrensutsättning av välfärden, vård och omsorg genomförs under mandatperioden. Vi kommer inte heller att bidra till ytterligare etablering av fristående skolor. Drift i offentlig drift ska prioriteras. I Umeå ser vi värdet av demokratisk styrning och insyn. Jag är övertygad om att ännu fler kommuner nu kommer att välja den vänsterväg Umeå efter valet slagit in på. Annars handlar man mot bättre vetande och mot medborgarnas intressen!

Lasse Jacobson, 
kommunfullmäktigeledamot (V) i Umeå