24 långtidssjukskrivna med depressioner, stress och ångest och långvarig smärta fick testa aktiviteter som utställningar, körsång, drama, instrument och slöjd.
När projektet var slut hade fem kommit i arbete och fem sökte jobb. Nu har satsningen utvärderats. Enligt rapporten upplevde deltagarna att de mådde bättre av kulturaktiviteterna. Det var viktigt att komma ut och träffa folk och under aktiviteterna lämnade de sjukdomen hemma. Det finns inget beslut om kultur på recept ska fortsätta, det diskuteras nu i regionen. 

Även landstingsanställda i Västerbotten har testat kultur på recept. Både sjukskrivna och yrkesverksamma med stressrelaterade problem har prövat silversmide, målning och keramik under sju veckor. 89 personer var med, en stor del var undersköterskor. Hälften var i en skapande grupp och hälften i en kontrollgrupp som fick föreläsningar om stress.

Före och efter aktiviteterna mättes stressnivån, samt sex månader senare.
– Det vi kunde se var att stressnivån minskade hos dem som jobbade med skapande aktiviteter och antalet sömntimmar ökade, säger projektledare Ann Helen Littbrand.
Det var den upplevda stressen som minskade, stresshormonerna var på ungefär samma nivå som före projektet, enligt rapporten.