SVAR: Det är anställningsformen och anställningstiden som styr när du konverteras till en tillsvidareanställning. Antal timmar är ointressant eftersom det är antalet dagar du haft anställning som har betydelse enligt las.
Har du varit anställd med allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i  i sammanlagt två år (720 dagar) under en femårs-period, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år (720 dagar), övergår anställningen till en tillsvidareanställning.