SVAR: Allmänt sett har alla medlemmar i Kommunal samma rättighet att få stöd och hjälp, vilket är reglerat i förbundets stadgar. Din anställningsform är inte avgörande för om Kommunal ska förhandla för dig.  Är det en sektionsföreträdare som nekat dig hjälp ska du kontakta en ombudsman på lokalavdelningen som kan hjälpa dig vidare med ärendet.