SVAR: Anmäl dig med en gång som arbetslös på arbetsförmedlingen! Ju längre du väntar, desto mindre är din chans att få stämpla upp. Det beror på att du bara kan stämpla upp om du arbetar färre timmar per vecka än du i snitt gjort under de senaste 12 månaderna. Är skillnaden i timmar liten är det inte säkert att du kan få ersättning. Eftersom du först arbetat 100 procent för att därefter gå ner till 75 procent vill du ha med så många heltidsmånader som möjligt av de 12 månaderna vi beräknar din ersättning på.