SVAR: Självklart kan du söka tjänsten, men förstår jag din beskrivning rätt har du varit anställd som vikarie i sammanlagt över ett år. Det innebär att din arbetsgivare ska erbjuda dig förtur till återanställning när vikariatet nu tar slut. Du hamnar då på en las-lista, så du borde få erbjudandet automatiskt om du står först på den listan. Men annonseras tjänsten ut och du söker den, får inte arbetsgivaren neka dig den med motivering att du ska vara mammaledig. Dock kan det vara så att det blir många sökanden och att man väljer en annan på meriter.