Ewa Hernqvist, vice ordförande för Kommunals sektion 30 i Stockholm, berättar om medlemmar som kräver att facket griper in, när de själva inte följt de regler som gäller. Det har hänt att de till och med ringt under semestern.
– De förstår inte att jag inte kan ändra på de lagar och avtal som gäller. Även om jag har förklarat det tio gånger.

Det finns andra sätt att dränera en på energi.
Inga-Britt Westin arbetar på Beroendecentrum på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Hon är även arbetsplatsombud.
Folk kommer inte i tid och talar inte om när de går. Hon får springa och leta, därför att saker och ting inte läggs tillbaka på rätt  plats. Den där blodtrycksmanschetten är plötsligt någon annanstans.
– Bristande kommunikation stjäl också mycket energi. Jag ska ta blodtryck på en patient och så visar det sig att någon redan har varit där.
Inga-Britt Westin är övertygad om att det kommer att bli bättre med den nya arbetsledningen som tillträtt. Likaså när flextid införs.
Båda är eniga om att gnäll och klagomål i arbetsgrupper stjäl energi och får de andra att må dåligt.