SVAR: Vissa löneavtal innehåller en specifik årlig lönepott som ska fördelas. Den potten kan då vara lägst xx kronor, vilket innebär att arbetsgivaren kan ge mer än vad som är reglerat i det centrala löneavtalet. Arbetsgivaren kan aldrig fördela pengar till löneökningar som är lägre än vad som framgår av det centrala löneavtalet.
Hur pengarna fördelas beror på om det finns ett lokalt löneavtal hos er, som reglerar vad som exempelvis ska leda till löneökningar. Kommunal förhandlar med arbetsgivaren och ger inte bara råd, men det är arbetsgivaren som betalar ut lönen. Kontakta Kommunal lokalt som kan hjälpa dig att reda ut vad aktuellt löneavtal reglerar och på vilket sätt arbetsgivaren ska hantera detta.