Nu har Mats Engström äntligen skrivit boken som sakligt och initierat berättar om Anna Lindhs politiska gärning. I boken Anna Lindh och det nya Europa, förflyttar han henne från facket ”någon som man gärna vill vara kompis med” och lyfter upp henne till historiehyllan bland de stora statsmännen.

Jag är särskilt glad över att Mats Engström lyfter fram Anna Lindhs arbete mot hedersmord och hennes engagemang för att stärka de demokratiska krafterna bland muslimerna i Europa.
Anna Lindh blev känd i världen för sin kamp för mänskliga rättigheter. När hon träffade politiska ledare i länderna i Mellanöstern tog hon inte bara upp kvinnornas situation i de länderna. Hon begärde också att de skulle ta avstånd från kvinnoförtryck och hedersrelaterat våld så tydligt att signalen gick fram till deras forna landsmän i Sverige.

Anna Lindhs starka engagemang för kvinnors rättigheter förtjänar att bli ihågkommet. Ett exempel är det stöd hon gav poliserna Martin Stein och Leif Spånbo våren 1999 i deras arbete för att föra den mördade Pela Atroshis syster Breen till säkerhet i Sverige och ge henne möjlighet att vittna i den rättegång som fällde hennes farbröder för mordet. I boken berättar Leif Spånbo att Anna Lindhs stöd var avgörande för att de lyckades i sitt arbete.
Anna Lindh betraktade islam som en del av den europeiska kulturen och hon försökte alltid lyfta fram de progressiva och samhällstillvända muslimska krafterna, för att på så sätt motverka att religionen utnyttjas för att skapa motsättningar. Ett exempel som kommer fram i boken är den konferens hon anordnade sommaren 2003.

Syftet med konferensen var att lyfta fram muslimer som tog avstånd från fundamentalister, och undersöka vad Europa kunde göra för att stärka de demokratiska muslimernas ställning. En av deltagarna var muslimen Cem Özdemir som är ledare för De gröna i Tyskland och en av landets mest populära och respekterade politiker. Cem Özdemir säger i boken: ”Anna Lindh såg ingen motsättning mellan att bekämpa diskrimineringen av muslimer och att samtidigt inte ge upp värdena i våra demokratier och grundlagar, särskilt när det gäller kvinnors rättigheter.”

JA
Läs Mats Engströms bok om Anna Lindh.

NEJ
Den syriska regimens brutalitet mot demonstranterna.