IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä säger öppet att det nya industriavtalet är ”det enda sättet att kunna utöva inflytande över andra förbund”.
Logiken är att inga andra fackförbunds löner får stiga mer än industrins, då kan det verka löneuppressande och därmed nagga på industriföretagens vinster.
Men det är inte ett fackförbunds uppgift att värna arbetsgivarnas kassaböcker!

Inte heller ska våra fackförbund sätta sig som polis över andra fackförbund och yrkesgrupper. Som industriarbetare och fackföreningsmedlemmar har vi inget intresse av att lönerna inom offentlig sektor och inom kvinnodominerade yrken hålls nere. Vi skäms när ledningarna för våra fackförbund i vårt namn talar mot höjda kvinnolöner.
Vi lovar att inom våra fackförbund arbeta för största möjliga solidaritet med er kamp!

Lars Jeppsson, stenhuggare, IF Metall
Joni Väyrynen, metallarbetare, IF Metall
Ulf Johansson, livsmedelsarbetare, Livs
Ledamöter i Kommunistiska Partiets partistyrelse