LO:s avtalssekreterare Per Bardh säger i en kommentar att LO–förbundens satsningar under senare år visar sig nu ge resultat även i praktiken.
Men fortfarande har kvinnor i LO i genomsnitt 0,88 procent av en manlig lön inom LO. Med nuvarande takt tar det minst 30 år innan kvinnorna kommer ikapp.

Per Bardh tycker att det är viktigt att med små steg fortsätta att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
– Det går inte att ta för stora steg och minska skillnaden för snabbt. Men med små steg kan kvinnor få lite mer utan att andra varje gång ska kräva kompensation, säger han.

LO:s undersökning ”Lönerapport 2011” visar att lönerna ökade med i genomsnitt 2,2 procent år 2010. Det var den lägsta löneökning i kronor som uppmäts på mycket länge. Trots detta ökade reallönerna med drygt en procent enligt LO:s rapport.

För arbetare ökade lönerna med 2,3 procent och för tjänstemän med 2,2 procent. Men i kronor räknat fick tjänstemännen mest, de fick i genomsnitt löneökningar på 700 kronor per månad medan arbetare fick nöja sig med i genomsnitt 490 kronor mer. Medellönen för en arbetare än nu 22 400 kronor per månad och för tjänstemän 32 100 kronor.

Medellönen för kvinnor är 25 400 kronor och för män 30 000 kronor per månad.