När jag ser ditt vackra nyfödda ansikte
Fridfullheten när du vilar vid din moders bröst
eller när ditt huvud vilar i mina kupade händer
Speglar du det vackra o oförstörda i oss människor
att bli sedd bekräftad och älskad i en
villkorslöskärlek för att du bara är o finns
Den känslan måste vi människor återerövra
varje dag på vår vandring genom livet
SIXTEN du påminnde mig om det vackra
jag är dig evigt tacksamm………..