Regeringen presenterade i veckan sin budget för 2012. I den konstateras att det finns avsevärda problem i den fysiska arbetsmiljön, särskilt i vissa kvinnodominerade yrken. Tunga lyft ger värk i axlarna och leder till sjukfrånvaro.

Yeshiwork Wondmeneh har utrett arbetsmiljöfrågor för Kommunal i många år. Hon är glad att dessa problem nämns i budgeten.
– Det är viktigt att man börjar säga att sjukfrånvaron är relaterad till dålig arbetsmiljö, säger hon.
Sedan 90-talet har man i debatten främst förklarat sjukfrånvaron med annat, till exempel att medelåldern är hög bland kvinnorna i vården.
– Man har sagt ”varför har de ont i ryggen, svensk arbetsmiljö är ju bra och de har ju lyfthjälpmedel”, säger Yeshiwork Wondmeneh.
Det har inte talats om stressen, underbemanningen och problemen med ledarskapet. Att de som jobbar inte känner sig sedda och sliter ut sig utan att få något tillbaka.
– Det räcker inte med lyfthjälpmedel, för många väljer bort det i stressen, säger Yeshiwork Wondmeneh.

Arbetsmiljöverket fick 2011 extra pengar till en treårig satsning på kvinnors arbetsmiljö. Pengarna ska främst gå till kunskapsinhämtning och tillsyn. Yeshiwork Wondmeneh tycker att det är bra med mer kunskap, eftersom arbetslivet förändras.
Men det finns redan mycket kunskap, så det går utmärkt att sätta in åtgärder direkt. Riktade bidrag till kommunerna är vad som behövs, och de bör användas till ökad bemanning, kompetensutveckling och bättre ledarskap, tycker hon.
– Reinfeldt har chansen att fatta beslut om att ta det vidare. Det gick bra att sänka restaurangmomsen, så varför skulle inte det här gå? Hur prioriterar man?