Kraven förs fram i två riksdagsmotioner. Vänsterpartiet föreslår en utredning med uppdrag att återkomma med lagförslag som garanterar meddelarfrihet för alla arbetstagare hos företag med verksamhet som betalas av stat, kommuner eller landsting.

Partiet vill dessutom att arbetsmiljölagen ändras så att regionala skyddsombud får tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal.
Regionala skyddsombud skulle då kunna ” hjälpa till med att bygga upp en tillfredsställande lokal arbetsmiljöorganisation, även om det vid vissa besökstillfällen inte finns någon medlem på arbetsstället ” skriver Vänsterpartiet i sin motion.

I dag saknar privat anställda det skydd för yttrandefriheten som offentligt anställda har. En offentligt anställd har exempelvis rätt att tala med media och lämna uppgifter utan att arbetsgivaren får bestraffa denne eller ens forska efter vem som är journalistens källa. Det kallas meddelarfrihet.I vissa fall gäller meddelarfrihet även hemligstämplade uppgifter, dock inte uppgifter som rör enskildas ekonomiska och personliga förhållanden där tystnadsplikt råder.’

För anställda i privata företag kan det vara saklig grund för uppsägning att tala med media och arbetsgivaren kan fritt forska efter vem som har läckt. Där gäller ingen meddelarfrihet.
Konsekvensen har blivit att när allt mer av offentlig verksamhet har privatiserats eller lagts ut på entreprenad så har det blivit allt svårare att avslöja missförhållanden i verksamheten.
Regionala skyddsombud, RSO, är enligt arbetsmiljölagen ett komplement till de skyddsombud som finns på de enskilda arbetsplatserna. RSO har i dag tillträde till arbetsplatser med kollektivavtal där facket har medlemmar och där lokala skyddsombud eller skyddskommitté saknas.’

Inom Kommunals avdelningar finns RSO som framför allt bevakar arbetsmiljön vid små arbetsplatser inom lantbruk, vård och omsorg.