– Vi är lika tagna på sängen, alla fackliga organisationer. Det är lite pinsamt men så är det, säger Rose-Marie Lövgren, ordförande i Kommunal Uppsala läns landstingssektion.
De tre aktuella vårdcentralerna har sedan 2009 drivits på entreprenad av Carema. Sedan infördes LOV, lagen om valfrihetssystem, och Carema har nu ansökt om att få bedriva verksamheten inom ramen för LOV i stället.
Det har varit flera turer och sista ordet är inte sagt, men det som är beslutat, är att Carema godkänns som vårdgivare inom ramen för LOV vid vårdcentralerna. 

Sören Bergqvist, vänsterpartistiskt landstingsråd, misstänker att inte ens den borgerliga majoriteten i hälso- och sjukvårdstyrelsen, själva förstått vad de har beslutat.
– Jag tror inte att man tänkte på detta, att det skulle innebära att Carema kan ta över vårdcentralerna utan att betala någonting, säger Sören Bergqvist.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Miriam Eriksson (KD) säger att avsikten från majoritetens sida inte alls är att Carema ska få tre vårdcentraler till skänks.
– Vi har nu gett hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att omförhandla avtalet med Carema. Det gagnar inte oss att ge bort saker, säger hon.

Caremas regiondirektör Lasse Källström, säger till Uppsala Nya Tidning, att avtalsförändringen mest är teknikaliteter.
– Att vi blir ägare är en aspekt som vi inte ens funderat på, säger han till tidningen.
Enligt Uppsala läns landstings chefsjurist Jens Larsson, är det fortfarande öppet för förhandlingar om Carema ska betala något eller inte.

– Det är viktigt att komma ihåg att det är Caremas personal som jobbar där. När vi tidigare har sålt vårdcentraler har det varit landstingets personal. Men frågan är inte okomplex. Det är flera regelverk som kör ihop sig, säger Jens Larsson.

Den 1 december börjar det nya LOV-avtalet mellan landstinget och Carema att gälla så innan dess måste avtalet vara klart.
Kommunal har en handfull medlemmar på de tre vårdcentralerna.