Det kräver tjänsteföretagen inom Almega i årets avtalsrörelse. Det är en repris på deras krav från förra avtalsrörelsen.

 Almegas kravlista inför avtalsrörelsen presenterades på onsdagen. Det är en lista på sju punkter med välkända arbetsgivarkrav från 2010 års avtalsrörelse. Så här ser Almegas lista ut:

1. Lokal lönebildning i fler avtal och inga individgarantier?Gamla lösningar har spelat ut sin roll. Kollektiva lönehöjningar stör den lokala löneprocessen.

2. Löne- och företagsutveckling måste gå hand i hand?Lönebildning är ett verktyg för att utveckla både företag och medarbetare i rätt riktning. Goda arbetsinsatser ska belönas.

3. Människor vill ha inflytande över sin lön?Lokal lönebildning ger mer motiverade medarbetare och högre lönsamhet. Välkomnas av både företag och anställda.

4. Moderna människor vill ha moderna avtal?Medarbetare och arbetsgivare behöver anpassade lösningar som fyller ömsesidiga behov. Bort med stela regler.

5. Alla har rätt till lön men inte till löneutveckling?Alla accepterar att lönen är en slags betygsättning av genomfört arbete. Individgarantierna måste tas bort.

6. Frysta ingångslöner?Sänk trösklarna till det första jobbet för dem som står långt bort från arbetsmarknaden. Lönen ökar snabbt när man väl kommer in.

7. Rätt folk på rätt plats vid rätt tid?Nya regler för omställning behövs som bygger på företagens behov och de anställdas behov av anställningsbarhet.”

Almegas krav liknar dem som industrin inom Teknikarbetsgivarna presenterade i tisdags. Teknikarbetsgivarna vill dessutom att det ska vara möjligt att lokalt göra undantag för allt som står i de centrala avtalen mellan fack och arbetsgivare. Dessutom kräver de regler för en effektiv förläggning av arbetstid. Teknikarbetsgivarna vill att visstidsanställningar utan lokal överenskommelse ska förlängas från 12 till 24 månader.

I morgon torsdag presenterar Kommunal sina avtalskrav.