Det är livspusselargumentet som ligger till grund för Systembolagets förslag att erbjuda sprit, öl och vin levererat direkt till dörren.
– Ser man sig omkring i denna tid av tidspress och vardagspussel så kan man tydligt se ett förändrat inköpsbeteende, säger företagets vd Magdalena Gerger i en TT-artikel.

Med andra ord så ska Systembolaget underlätta för stressade storstadsmänniskor och glesbygdsbor att dricka alkohol, så att Systemet kan behålla, helst öka, sin försäljning.
Redan i dag beställer mängder av svenskar alkohol  från andra EU, länder, vilket DN skriver om idag. Ett stort antal internetföretag finns på marknaden, som verkar i en gråzon. Alkoholen måste skattas för att få tas in och tullens beslag av smuggelsprit den här vägen har ökat kraftigt.

Att få köpa bekvämt och lagligt och få hemkört via Systemet, som skulle sköta sin alkohol- och ålderskontroll vid ytterdörren i stället, är alltså Systembolagets reaktion på detta laglösa tillstånd.  De vill vara med och ha sin del av kakan och inte framstå som gammaldags och mossiga.
Nu kan man invända att ett visst bakåtsträvande inte är helt fel. Gärna fler bromsar istället för att okritiskt bejaka alkohol i alla sammanhang.

Lobbyarbetet från alkoholbranschen mot regeringen har varit intensivt, rapporterar DN, vilket belönats med oförändrade alkoholskatter i budgeten, och sänkt krogmoms, värt 5 miljarder.
Trots att finansminister Anders Borg (M) tidigare sagt att man ska arbeta och inte supa och flaggat för höjda skatter.
Sveriges Bryggerier lyckades stoppa den tänkta skattehöjningen. Detta trots att alkoholpriserna faktiskt sänkts rejält i förhållande till våra inkomster, som under åren 1995-2007 ökat med 30 procent.

Under den här perioden har realpriset för vin och sprit sjunkit lite grann, och ölpriset med hela 30 procent. Det skriver Hanne Kjöller på DNs ledarsida i dag.
Alltså finns det goda skäl, både för folkhälsan och skatteintäkterna att anpassa priserna till dagens inkomstnivå.  Alkoholens skadeverkningar kostar samhället enorma belopp varje år, det finns inga som helst skäl att subventionera missbruket via skattsedeln. Att vi inte vill se fler barn lida av föräldrars missbruk verkar vara ett underordnat argument i sammanhanget, men den förödelse det skapar i ett litet barnasinne borde också räknas in i kalkylen.
– Skulle man fråga några av de 400 000 barn som växer upp i missbrukarhem så skulle de nog inte tycka att det är ett särskilt bra förslag, säger IOGT-NTO:s förbundsordförande Anna Carlstedt till dn.se. Organisationen ogillar förslaget och pekar bland annat på Norge, där upplägget finns och man har svåra problem med ålderskontrollen.
Systembolagets VD Magdalena Gerger jämför den nya distributionen med införandet av lördagsöppet för några år sedan. Det  oroar IOGT-NTO eftersom lördagsöppet ökade det alkoholrelaterade våldet i hemmet. Att tvingas att gå ut och gå till Systembolaget har alltid varit en nödvändig  tröskel. Hemkört blir en ytterligare kanal för att enkelt få tag i alkohol, både för beroende och minderåriga.

I dag har vi ett mycket problematiskt supande i en stor grupp, inte minst storstadskvinnor i medelåldern och unga vuxna. Ofta duktiga arbetsmyror och småbarnsföräldrar. Vi har generösa importregler för eget bruk, vi har tillstånd att dricka alkohol på snart sagt varje kafé dygnet runt.
Allt mer tillgång till alkohol, allt fler ställen att dricka på, allt längre öppettider, oanade mängder som kan tas med hem, lördagsöppet, självbetjäning, dessutom kraftigt sänkta priser.

Om Systembolaget ska värna sitt andra uppdrag, att hålla tillbaks alkoholkonsumtionen så är det svårt att motivera ännu en sak som gör det lättare att missbruka. Högkonsumenter som planerar sitt drickande kommer att välkomna reformen. Måttlighetsdrickarna klarar som vanligt att köpa sina flaskor på systemet.
Livspusslandet och tidsbristen botas inte med enklare tillgång till mera dricka.

Enda argumentet för hemkört via Systemet tog Tankesmedjan i P3 fram igår: alkisarna på landsbygden slipper bli diskriminerade.