Du nyss bevingade

med vita blanka ark,

inget kan jag lära dig

om vart alla vägar bär.

Men om döden

skulle leda dig

in på okänd mark,

ska du veta att jag finns

och att du är mig när.