Hon har varit med och skrivit en rapport som beställts av finansminister Anders Borg.
Utgångspunkten här är en nationalekonomisk teori om att det är skadligt med offentliga monopol. Med privatiseringar antas följa fler jobb och högre löner.
KA har genom åren visat att störst andel privat förskolor finns i större städer med stor befolkningsinflyttning.
Att antalet förskolejobb här växer mer än på annat håll beror på privatiseringstakten kan tyckas vara vågad teori.
Men utgångspunkten för utredningen är just att förändringar i privatiseringsgraden kan förklara vad som hänt med jobben och lönerna.
Resultatet blev trots allt inte den som man enligt teorin kunde förväntat sig:
– Det vi har sett är att antalet sysselsatta individer har ökat. Men inte arbetade timmar. Det ser ut som att det är antalet deltidsarbetande och visstidsanställda som har ökat, säger hon om privatiseringarnas följder.
KA:s granskningar genom åren har visat att bästa barnskötarlönerna finns i ett antal mindre kommuner (med lite privatiseringar) och storstäderna (med mycket privatiseringar) Sämsta lönerna finns ofta i medelstora städer som privatiserat mycket på senare tid.

Hur förklarar man det?
– Det kan jag inte svara på. Det vi har undersökt är genomsnittet för alla anställda i hela landet, svarar hon.
Hur mycket pengar som finns till i förskolan, kommunal såväl som privat, beror i hög grad på hur mycket pengar kommunen anslår till barnomsorgen.

Hur mycket personal man har råd till bestämmer politikerna.
– Ja självklart.

Varför söker ni förklaringen med en marknadsmodell då?
– Det gör vi inte. En anledning till att vi inte hittat några effekter på förskolans löner kan vara de saker du nämner.
Inom skolan, som hon också granskat, anser hon sig dock ha funnit positiva löneeffekter av privatiseringar.
– Man tar resurser från skolmaterial, eller vad kan vara, för att attrahera bättre lärare, antar hon.

Varför skulle privata förskolor överhuvudtaget erbjuda högre löner?
– Dom skulle kunna göra det om de var mer produktiva till exempel, dom kanske håller ner barngrupperna, jag vet inte…
– Utifrån den här rapporten kan vi inte svara på om privatiseringar är bra eller dåligt.