Vad är det för konferens? Vem är det som står bakom den?
– Det är en konferens för dem som möter barn och ungdomar i sjukvården. Konferensen arrangeras av NOBAB, Nordisk förening för sjuka barns behov. Vi i Barnsköterskeföreningen ville vara med och presentera vår förening och vårt yrke.

Vilka är det som kommer på konferensen?
– Det är redan 250 personer som har anmält sig, även folk från Finland, Island och Norge. Vi som deltar på konferensen är personal som möter barn och ungdomar i sjukvården. Det är läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor/undersköterskor. Ja, alla som har med sjuka barn att göra.

Vilka frågor vill ni ta upp?
– Vi vill naturligtvis visa vår förening utåt. Vad vi står för. Som förening har man större möjlighet att påverka. Vi vill bli tydliga som yrkesgrupp och synliggöra vår barnkompetens. Vi vill att personal ska få kunskap om barnkompetens och barnrättskompetensen. Det är många inom sjukvården som inte har det i sin utbildning. Då kommer vi in som ”skyddsänglar”. Vi är där och stöttar barn inför undersökningar och provtagningar  om de är rädda. Oroliga föräldrar behöver också stöd och trygghet i vården. Bemötande och kommunikation är viktigt och vår förtrogenhetskunskap  kan ingen ta ifrån oss.

Yrket barnsköterska håller på att försvinna, varför?
– Personligen tror jag att det dels beror på att det är luddigt vad skillnaden är mellan en barnskötare (som arbetar på förskolor) och en barnsköterska (som arbetar inom sjukvården). Arbetsgivaren måste vara mer insatt i skillnad i utbildningar och visa på behov av barnkompetent personal för att påverka utbildningar. Vi är viktiga och behövs i vårdteamet, det är vi som oftast arbetar närmast patienten och har viktig information som bör komma fram.

Vad hoppas ni uppnå med konferensen?
– Vi hoppas kunna sprida information till deltagarna på konferensen om vår yrkesgrupp och hur viktiga vi är. Vi vill ta upp frågor som de kan ta med sig till sina hemsjukhus och diskutera. Frågor som till exempel bristen på barnsköterskeutbildningar och praktikplatser.

Hur hoppas du att yrket kommer se ut i framtiden?
– Min förhoppning är att vi ska finnas kvar – för barnens skull. Vi behövs och skapar en trygghet. Föräldrar och barn ska kunna känna att vi finns där och skapar en stabilitet på barnavdelningen. Då blir hela sjukhusvistelsen bättre.

En barnsköterska har gymnasiell sjukvårdsutbildning med inriktning mot nyfödda och sjuka barn. Många barnsköterskor är även utbildade undersköterskor.