Utredningen ska ledas av professor Jonas Malmberg och ska vara klar om ett år. Den ska fundera på hur arbetsgivarens kostnader ska minska vid tvister med facket om det finns saklig grund för uppsägning eller inte.
I dag tvingas en arbetsgivare fortsätta att betala lön för en uppsagd tills en tvist om uppsägningen är avgjord. Om tvisten går till arbetsdomstolen kan det ta över ett år.
Moderaterna lovade innan valet att ändra reglerna så att arbetsgivaren slipper denna kostnad.

De fackliga organisationerna har protesterat och undrar vad den uppsagde ska leva på tills tvisten är avgjord. A–kassa ges bara till den som är beredd att söka annat arbete, det vill säga att arbetsgivaren då blir av med den obekväme även om uppsägningen är felaktig.
Alternativet kan vara socialbidrag. De fackliga organisationerna är emot att skattebetalarna ska ta arbetsgivarens kostnad när denne på felaktiga grunder vill göra sig av med obekväma anställda.