Trafiksektionen med cirka 4 500 medlemmar ersätts med en för Keolis med omkring 3 000 medlemmar, en för Nobina med omkring 1 000 medlemmar och en för övriga bolag med omkring 500 medlemmar.
Kommunal Stockholm motiverar beslutet med att det är en anpassning till KLOK, Kommunals omorganisation, som ska leda till att medlemmarna garanteras likvärdig service oavsett om arbetsgivaren är offentlig eller privat.
– Den nuvarande trafiksektionen fungerar illa. Den har 19 klubbar vid olika garage och inom olika företag. Men sektionen domineras av tre starka klubbar inom Keolis. Vi vill ha en bra facklig verksamhet inom alla företag och vid alla arbetsplatser, säger avdelningens vice ordförande Marie Jokio.

Hon tillägger att kollektivtrafiken avregleras vid årsskiftet och att avdelningen redan nu vet att flera nya bussföretag, bland annat från Mellaneuropa, planerar att etablera sig i länet.
– Då måste vi ha en facklig organisation som är flexibel och kan anpassa sig efter den nya utvecklingen, säger hon.
Hon förnekar anklagelser om att avdelningen lägger ned sektionen på grund av de motsättningar som har funnits i den eller på grund av lobbyarbete från de personer som vid senaste årsmötet röstades bort ur dess styrelse.

Marie Jokio förnekar också att avdelningen har bestämt sig för att lägga ned klubbarna i sektionen och ersätta dem med arbetsplatsombud utan rätt att förhandla.
– Vi lämnar detta öppet. De tre nya sektionerna får själva fundera på om de vill ha kvar klubbar, bilda nya eller ersätta dessa med något annat. Är deras förslag tillräckligt bra tar vi hänsyn till det, säger hon.
Förhandlingsrätten ligger tills vidare enligt henne på ombudsmännen utom i de frågor som ska lösas enligt de samverkansavtal Kommunal har med enskilda bussbolag. Då är det fackliga företrädare i bolaget som förhandlar.

Den nuvarande trafiksektionens styrelse har sagt ja till uppdelningen i tre, men vill ha klubbarna kvar.
– I alla fall de starka klubbar som fungerar. Vi befarar att vi förlorar i facklig styrka om de ersätts med arbetsplatsombud som saknar rätt att förhandla, säger Osmo Virta.
Han är kritisk till att den nya organisationen enligt honom stärker makten för ombudsmännen i avdelningen på bekostnad av klubbarna.
– Det är vi som är på golvet ute i verkligheten som är bäst på att företräda våra medlemmar. Blir det allt för centralstyrt kommer många att undra varför de ska vara med i ett fack de inte kan påverka, säger Osmo Virta.