På Yrkeshögskolan i Eslöv vidareutbildas undersköterskor. Det är en distansutbildning på knappt tre terminer som heter Specialutbildad undersköterska i hälsofrämjande vård och äldreomsorg. Enligt Yvonne Nilsson, utbildningsansvarig vid Yrkeshögskolan i Eslöv, ger utbildningsformen nya möjligheter.
– Det som är nytt är att det har öppnat sig karriärvägar för undersköterskor. Yrkeshögskolan har öppnat möjligheten att skaffa sig ökad kompetens, utanför arbetsgivarnas fortbildning, säger hon.

Utbildningen ska leda till att studenten kan arbeta utifrån ett hälso- och funktionsbevarande arbets- och synsätt. Studenten ska kunna para ihop praktiska färdigheter med teori. På utbildningen får studenten bland annat läsa funktionsbevarande vård och omsorg.  Men även kunskaper kring hälsofrämjande, det goda livet, helhetssyn och sammanhang ingår.
Den som har gått utbildningen kan efter examen arbeta som undersköterska, kvalitetsutvecklare, projektledare, handledare, teamledare eller samordnare.

Utbildning: Specialutbildad undersköterska i hälsofrämjande vård och äldreomsorg. 200 YH-poäng.
Plats: Eslöv. Men utbildningen sker till största delen via internet. Under utbildningen sker två till tre träffar på skolan.
Längd: Knappt tre terminer (lästakten är 75 %)
Antagningskrav: Vårdutbildning. Omvårdnadsprogrammet, eller liknande, på gymnasiet eller eftergymnasial utbildning.
Övrigt: Utbildningen är en YH-utbildning (yrkeshögskoleutbildning). Den vänder sig till intresserade i hela Sverige. I kursen ingår organisations- och omvärldskunskap, Lean healthcare, psykiatri/socialpsykiatri, Gerontrologi, geriatrik och pallativ vård, kognitiva funktionshinder med demens, hälsa och aktivitet och funktionsbevarande arbets- och synsätt, nutriotion- och mathållning, handledning och vårdpedagogik samt ett avslutande examensarbete.
De som bedriver utbildningar inom Yrkeshögskolan måste söka nytt statsbidrag efter två kursomgångar. En ansökan har lämnats in till Yrkeshögskolemyndigheten för att kunna fortsätta denna utbildning.