– Vi kallar den för den nya skötarutbildningen. Den höjer kompetensen. De som går utbildningen får väldigt goda kunskaper i psykiatri, säger Åke Larsson, som är handledare vid utbildningen.
På Umeå universitets campus i Skellefteå börjar i höst den tredje årskullen på utbildningen. Åke Larsson är skötare och skötarsamordnare på psykiatriska öppenvårdsteamet (Rehab-enheten) vid Norrlands universitetssjukhus och är mycket positiv till Högskoleprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad. Han säger:
– Jag rekommenderar kommunalare att gå utbildningen,.
Huvudämnet är psykiatrisk vård och omvårdnad. Men de läser även biomedicinsk grundkurs, vetenskaplig metod, ledarskap, förbättringskunskap och olika hälsofrämjande aspekter.
– Går man utbildningen höjer man kompetensen. Det säger jag till våra kommunalare här, säger Åke Larsson.

Den som väljer att gå utbildningen kommer ut på en arbetsmarknad, där det kommer att vara en stor efterfrågan på kompetent personal inom den psykiatriska vården. Orsaken är de stora pensionsavgångarna. Något som gäller hela Sverige.
– Vi måste utbilda ett antal skötare. Inom fem till sex år får vi väldigt stora pensionsavgångar. Då blir det kris om vi inte får nytt folk. Och folk med dubbelkompetens blir det allt färre av, säger Åke Larsson.

Psykiatrisk omvårdnad

Utbildning: Högskoleprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad. 120 högskolepoäng.
Plats: Skellefteå. Men utbildningen sker till stor del via internet.
Längd: Fyra terminer (två år).
Övrigt: Den 3 september 2012 börjar utbildningen igen. Den vänder sig till intresserade i hela Sverige. Ansöker gör du senast 15 april 2012.