Agneta Jöhnk, direktör, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL1 73 procent av Kommunals sektioner svarar att det uppstått negativa effekter av rätt till heltid. Går det att lösa på annat sätt?
– Inte som jag kan säga nu. Det är en svår ekvation. Konsekvenserna att man får gå till fler arbetsplatser är vi medvetna om. Det är logistik som är svår att lösa, speciellt i glesbygd. Vi har diskussioner med Kommunal om att få upp fantasin hos våra arbetsgivare så att de kan erbjuda heltid. Men Kommunal måste ju också ta matchen med medlemmarna, vill man ha en heltid kan man kanske inte vara kvar på en och samma avdelning.  

2 Kan man se det här som en försöksperiod?
– Vår ambition är absolut önskad sysselsättningsgrad, att människor får jobba så som det just nu passar dem och naturligtvis också arbetsgivaren. Jag hade önskat att siffrorna varit 100 procent. Men man får alltid försaka något för något annat. Och att gå på fler arbetsplatser och kanske ha fler delade turer kan vara det man får ta för att få en heltid. Men det handlar också om hur man lägger upp det.

3 Kommunal vill ha en lag som ger rätt till heltid. Vad anser SKL?
– Jag tror inte att lagar löser problemet. Vi har en arbetsgrupp med Kommunal om hel- och deltid. Jag tror att fler kommuner är medvetna om att många människor vill ha heltid. Men det som händer är ju att färre personer som ska lösa dygnet runt verksamheten.

4 Vad anser SKL om att skriva in rätt till heltid i avtalet?
– Jag tror att det är bättre att jobba med kommunerna utifrån attraktionskraft och ge dem verktyg. Det finns många kommuner som kommit långt, men ekonomin är inte helt lysande. Det är klart att det finns många vikarier och jag tror att många kommuner skulle titta på helheten i stället. Våra politiker är angelägna om att få till heltider utan att få in det i kollektivavtal och lag.

5 Vilken betydelse har Kommunals krav på heltid haft för att det finns i 44 procent av kommunerna?
– Det är klart att Kommunal har haft betydelse. Och debatten om möjligheten att leva på sin lön. Man ser sällan en annons där det står att vi söker en idrottsplatsarbetare på 67,7 procents tjänst. Men det kan man faktiskt göra inom äldreomsorgen. Det handlar om synen på kvinnors arbete, det brukar ju Kommunal och vi ha samma uppfattning i mycket.