Syftet är att bättre och tidigare kunna fånga upp barn som senare i livet kan få svårigheter i skolan. Bakgrunden är den nya skollagens ökade krav på förskolan med en ny läroplan. Häften av pengarna satsas på att vidareutbilda förskollärare i specialpedagogik och hälften går till kompetensutveckling för skolledarna. Satsningen beräknas omfatta 7 till 10 000 av landets cirka 45 000 förskollärare. Men inga barnskötare.

Varför det?
–  Det är en satsning som är till för barnen inte för personalen, säger Christer Toftenius, ämnesråd, med ansvar för förskolan på Utbildningsdepartementet.

Men barnskötarna tar ju också hand om barnen?
– Det uttrycks tydligt i den nya skollagen vem som har vilket ansvar inom förskolan och förskollärare är de som ansvarar för barnens utveckling och lärande och det systematiska utvecklings- och utvärderingsarbetet.