Kommunals ordförande Annelie Nordström.1 Var det så här det var tänkt Annelie Nordström, Kommunals ordförande?
– Nej, det är det inte. Vi vet att deltidsarbete sliter. Men att göra på det här sättet som många gör att lägga det på den enskilde att fixa ihop sin heltid ger en annan jobbig situation, att man ska flänga omkring. Men det finns givetvis grader i det här också. Det är klart att man som anställd i äldreomsorgen kan tycka att jag ska vara anställd på den här avdelningen. Men lite större flexibilitet än så måste man nog ha.

2 Så du håller med arbetsgivarna om att man ska vara beredd att jobba på flera olika arbetsplatser?

– Vad är en arbetsplats? Om man för att få ihop sin heltid ska flänga omkring på en massa olika ställen så skapas inte den högre kontinuiteten som också rätt till heltid kan ge. När man gör på det sättet, så tar man inte tag i grundproblemet. Grundproblemet är att den arbetsorganisation man använder inte är ändamålsenligt för det man ska åstadkomma i vården. Vad vi efterfrågar är att man ska ta mer samlat, djupare grepp och titta över sin arbetsorganisation. Och utgå ifrån att vi har ett antal heltider att spela med.

3 En del av idéerna kommer ju från Kommunal, till exempel jobbpusslet. Vilket ansvar har Kommunal för att det nu ser ut som det gör?
– Jag vill nog ändå mena att mycket av det jobbet vi gjort inom ramen för mönsterarbetsplatser eller inom ramen för jobbpusslet har haft som syfte att sätta fokus på att det behövs ett mer genomgripande arbete från grunden, innan man säger att nu ska vi fixa heltider. Vi har försökt avtalsvägen, vi har försökt trycka på om lagstiftning, vi har haft olika projekt, vi har försökt med allt vi har kunnat. Sen att arbetsgivaren har gjort det på ett dåligt sätt lägger jag i arbetsgivarens knä. Det finns ingen anledning att vi ska ta på oss någon skuld för det.

4 Tycker du att Kommunals medlemmar ska acceptera en situation där de tvingas välja mellan mer stress eller mindre pengar?
– Det ska de absolut inte behöva. Vi behöver vara tuffare. Förra avtalsrörelsen var första gången som vi bröt igenom i någon utsträckning, vi fick igenom den gemensamma arbetsgruppen som nu jobbar. Dittills hade SKL slagit ifrån sig och inte velat ha in någonting alls i avtalet.

5 Kommer ni att driva heltidsfrågan i avtalsrörelsen?
– Nu ska den här gruppen jobba färdigt först och resultaten av det ska väl in i nästa avtalsrörelse givetvis. Men jag tror inte att vi kommer att få regleringar med SKL i den här frågan. Det kommer att fortsätta ligga på den här bogen. Vi kommer fortsätta att utmana, vi kommer fortsätta kräva en lag om heltid, framför allt i vårdsektorn. Vi står givetvis för heltid till alla. Men man ska börja med vård, skola och omsorg.