– Om Kommunal inte var med på den här nivån så skulle hela konceptet falla, säger Pernilla Göransson Lindqvist, certifierare och huvudskyddsombud i Kommunal Örebro län.
Sammanlagt är fyra av de totalt 14 certifierarna representanter också för Kommunal. Vi träffar dem på lunchen under ett möte för certifierarna i Sveriges Kommuner och Landstings lokaler i Stockholm.

Deras uppdrag är
att godkänna lokala ansökningar om att få kalla sig vård- och omsorgscollege. I det ingår bland annat att besöka den aktuella orten, föra protokoll, och göra en bedömning som det nationella rådet så småningom tar ställning till. De är också med när ansökan är godkänd och då hålls en särskild ceremoni.
– Det vi certifierar är själva samverkan, hur det är tänkt att de ska samverka, säger Pernilla Göransson Lindqvist.
Vid varje godkännandeprocess är det två certifierare in-blandade, en från Kommunal och en från Sveriges Kommuner och Landsting.

Finns det någon risk med detta ur fackligt perspektiv, att det blir svårare att agera fackligt, om det skulle behövas?
– Nej, vi har inte några bakbundna händer bara för att vi har gått in i det här, säger Lena Jonsson.
De är noga med att vara just certifierare när de är ute och besöker vårdutbildningarna. Då är det inte tillåtet med någon facklig information.
Däremot försöker de i sina respektive regioner se till så att eleverna får facklig information.
– Jag brukar fråga utbildningsanordnarna. Hur ser det ut? Tar ni in Kommunal för facklig information? säger Lena Jonsson.