Sabaheta är barnskötare i Göteborg. Omtyckt och efterfrågad. I alla fall under de två år hon ringdes in som timavlönad visstidare. När lagen gav rätt till fast jobb drog chefen i bromsen och Sabaheta fick yrkesförbud. Telefonen tystnade. I Aktuellt den 30 augusti hör vi arbetsledaren i telefon förklara att ”vi får inte lov att anställa på fasta tjänster”. Och detta i en kommun där politikerna stått upp för rätt till heltid länge! Det är minst sagt cyniskt, och inte hjälper det att kommunalrådet Mats Pilhem (V) i teve förklarar att han tycker att Sabaheta blivit illa behandlad.

Att ha anställda
som statartidens daglönare är otidsenligt, sa Kommunals ordförande Annelie Nordström i Aktuellt. Det behövs många fler fasta jobb, inte färre, Kommunal vill få stopp på arbetsgivarnas möjlighet att stapla korta anställningar på varann i flera år. Ett år kan räcka. Kravet finns nu med i LO:s gemensamma lista till arbetsgivarna i den kommande avtalsrörelsen, vilket ger det tyngd. Alla fackförbund ser nämligen hur visstidsjobben ökar på de fastas bekostnad. I dag jobbar var sjunde löntagare som tillfälligt anställd och de senaste åren har de bara blivit fler. Det är många som har det som Sabaheta, som kämpar och försöker få ekonomin att gå ihop ändå. Som oroar sig för dagen då de ska bli inlasade, eftersom det betyder stopp för jobb, inte tvärtom!

Kommunals motpart, Ingela Gardner Sundström (M), är ordförande i arbetsgivarna SKL:s förhandlingsdelegation. I Aktuellt avvisar hon inte kravet att se över anställningsformerna, frågan är var det landar. Rätt till fasta jobb verkar arbetsgivare sky som pesten. Men enligt en opinionsundersökning som Novus gjort på uppdrag av LO tycker 53 procent av medborgarna att fasta jobb bör gälla och tillfälliga anställningar begränsas.

Den som duger
för åratals vikariat duger även som fastanställd. Förbjud utfrysning och ständigt nya timmisar när lagen ger rätt till fast jobb och det bevisligen behövs personal! Fyll vakanserna med fast anställda i personalpooler. Ge Sabaheta och andra daglönare rätten till ett anständigt liv. Det ska inte löna sig att sluta ringa.

Fotnot: Av misstag fick Vänsterpartisten Mats Pilhem ett M som partibeteckning, det är rättat nu. Beklagar.