För att få kalla sig vård- och omsorgscollege krävs att man blir certifierad, en kvalitetsstämpel som delas ut av det nationella rådet. Och det finns både på regio-nal och på lokal nivå.
På två år har antalet certifierade regionala college vuxit från sju till 15 stycken. Och antalet lokala college från ett till 41.

De första kullarna studenter som gått vårdutbildning under collegeflaggen har nyligen lämnat skolbänkarna, men ännu vet ingen om det blivit det lyft för
vårdutbildningarna i Sverige som det var tänkt.
Kommunalarbetaren vände sig till de 15 regionerna och vi fick svar från hälften.
Men ingen kan säga hur många som fått jobb eller ifall fler sökt vårdutbildningarna än tidigare.
Snarare har intresset för gymnasieutbildningarna minskat nu i år, men det beror, enligt regionerna, på gymnasiereformen vilket lett till minskningar på alla yrkesprogram.

Collegeformen innehåller även vuxenutbildningar och där kan till exempel region Västmanland rapportera om stort intresse.
– Under framväxten av Vård- och omsorgscollege i Västmanland har antalet studerande inom vuxenutbildningen i länet ökat med flera hundra till runt 600-700 vuxenstuderande inom vård- och omsorg, på årsbasis, säger Anders Björnstig, projektledare för Vård- och omsorgscollege Västmanland.
Vid slutet av året räknar Leif Nordin med att det finns ytterligare cirka 20 lokala vård- och omsorgscollege i landet.