SVAR: Jag antar att du går på avtalet för kommun- och landstingsanställda (AB). Begreppet ”synnerliga skäl” innebär då att det handlar om något utöver det ordinarie, som är oväntat och oplanerat och av stor vikt.