SVAR: Även strödagar räknas in i de 720 dagarna som krävs för att du ska bli tillsvidareanställd. Men om du på grund av sjukdom eller barnledighet inte kan ta ett kortare vikariat räknas inte dessa dagar som anställningstid eftersom du inte arbetar. Om du däremot har ett vikariat och under vikariatet blir sjuk eller barnledig räknas dessa dagar, eftersom du har en anställning som vikarie. Frågan är om dina strödagar skulle innebära att du kommer upp i 720 dagar. Kontrollera detta med Kommunal lokalt.