SVAR: Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren helt riktigt erbjuda dig nio månaders företrädesrätt om du arbetat in ett lasföreträde. Det innebär att du sätts upp på en så kallad laslista. Platsen på den listan styrs av hur länge du varit anställd jämfört med övriga uppsagda som också har lasföreträde.
Under de nio månaderna är arbetsgivaren skyldig att erbjuda dig jobb som dyker upp och som du har kvalifikationer för. Detta gäller både tillsvidaretjänster och vikariat.