SVAR: När du har arbetat i två år under en femårsperiod ska du få en tillsvidareanställning, eller så har du företrädesrätt till återanställning enligt las. Du ska ha den kompetens som krävs för arbetet, men det är som du skriver hela kommunen som gäller. Vill du inte ha den erbjudna tjänsten får du säga upp dig. För din del verkar det ju som om en omplacering till annat arbete skulle vara det bästa. Kommunal lokalt kan hjälpa dig med detta, förutsatt att du är medlem.