SVAR: Du kan inte stämpla upp till heltid om du inte jobbat heltid innan, men även om du tidig­-are jobbat 40 timmar i veckan och nu bara 35 kan du inte stämpla upp till 40 eftersom det skiljer för få timmar. Det har inget med 75-dagarsregeln att göra och deltidsdagarna påverkas inte i det fallet.
75-dagarsregeln innebär att ersättningsdagar som du får i veckor där du också jobbar räknas som deltidsdagar. Du kan högst få 75 sådana deltidsdagar under en ersättningsperiod. De 75 dagarna räknas också av från det totala antalet ersättningsdagar i perioden, som är 300 från början.
Om det finns ersättningsdagar kvar i din period när deltidsdagarna är slut, kan du använda dem bara om du är helt arbetslös. Jobbar du sju timmar per vecka kommer dagarna du får ersättning för alltså att vara deltidsdagar.