När privata företag tidigare tagit över driften av äldreboenden har de kommunanställda fått följa med till den nya arbetsgivaren. Men nu tar Attendo Care inte över ett befintligt boende, utan bygger ett helt nytt. Och då behöver de inte ta över personalen på de boenden som avvecklas.
Lokalerna till de boenden som avvecklas anses för dåliga och kommunen vill inte använda dem längre.

De anställda är nu mycket oroliga för att bli av med jobben, berättar Lars-Göran Boström på Kommunals sektion.
– Det kom som en chock. Medlemmarna är i upplösningstillstånd, säger han.
Kommunal och de anställda fick reda på planerna förra veckan. Ännu vet man inte exakt hur många anställda som berörs och vad som ska hända med dem.
De kan få jobb på andra arbetsplatser i kommunen. Men eftersom mycket av verksamheten drivs av privata företag, finns det inte så många ställen att placera ut folk på.

De kan också söka jobb på Attendo Cares nya boende, Topelius. Då söker de på samma villkor som alla andra. Svårast blir det för dem som inte har någon undersköterskeutbildning.
Attendo Care söker utbildade undersköterskor. Det har också varit ett krav länge att man ska vara utbildad undersköterska om man jobbar i äldreomsorgen i Uppsala, oavsett om arbetsgivaren är privat eller kommunal.
– Vi har krav i samtliga avtal med våra producenter att de ska ha minst undersköterskeexamen. Det har vi haft i minst tio år, så det är inget nytt, säger Roger Jo Linder, direktör på kontoret för hälsa, vård och omsorg i Uppsala kommun.
Han tycker att kommunen har gjort mycket för dem som saknar undersköterskutbildning.
– Vi hjälper till. Vi har betalat utbildningar för dem som vill utbilda sig till undersköterskor, säger han.

Ändå finns det anställda som inte har utbildningen. Och Kommunal tycker inte att kommunen har gjort tillräckligt.
– Vi tycker inte att man tar sitt arbetsgivaransvar, säger Lars-Göran Boström på Kommunal.
– Det som känns fruktansvärt fel är att politikerna ger bort arbetstillfällen till privat verksamhet, och så struntar man fullständigt i sin egen personal, fortsätter han.