– En viss överfinansiering i a-kassan skulle det väl kanske kunna vara men så här mycket överskott behövs inte, säger Mats Essemyr.
Överskottet brukar inte vara så här högt, säger Mats Essemyr. Orsaken till att överskottet stigit 2010 är att regeringen räknade med högre arbetslöshet än vad som blev fallet.
Med tanke på att en lågkonjunktur kan stå för dörren vill TCO att de 23 miljarderna på olika sätt ska gå tillbaka till a-kassans medlemmar, så att de är bättre rustade vid en ny eventuell våg av arbetslöshet.

Mats EssemyrMats Essemyr.

TCO föreslår:
• Ett tak för medlemsavgiften till kassorna på 150 kronor/månad.
• Ett höjt inkomsttak i a-kassan till 26 000-27 000 kronor i månaden (dagens tak är 18 700 kronor)
• Tillfälligt sänkt medlemsvillkor i a-kassan från dagens 12 månader till sex månader, så att fler blir ersättningsberättigade. En sådan tillfällig förändring gjordes till exempel 2009.

Men det är, enligt Essemyr, bråttom med åtgärderna.
– På grund av konjunkturen behövs de här åtgärderna nu, säger han.
A-kassornas samorganisation, SO, håller med TCO om att det rimliga vore att pengarna går tillbaka till medlemmarna på något sätt.
– Det är inte försäkringens syfte att hämta in pengar som sen går till något annat än själva arbetslöshetsförsäkringen, säger SO:s ordförande Harald Petersson.

Statens intäkter på det här området är dels medlemmarnas avgifter till a-kassorna men till största delen finansierar arbetsgivarnas, arbetsmarknadsavgift a-kassan.  Arbetsmarknadsavgiften går också till aktivitetsstöd, lönegarantin och vissa statliga ålderspensionsavgifter.

Exakt hur fördelningen är mellan arbetslöshetsersättning och andra poster går inte att få reda på, enligt Mats Essemyr.
Men på utgiftssidan går det att se att knappt hälften av statens utgifter för motsvarande poster gick till de arbetslösa som ersättning, 17, 6 miljarder kronor.

Essemyrs uträkning

•För 2010 tog staten in 6 miljarder kronor i medlemsavgifter från a-kassornas medlemmar. • 55 miljarder kronor tog staten in från den så kallade arbetsmarknadsavgiften som arbetsgivarna betalar för bland annat arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, lönegaranti och vissa ålderspensionsavgifter.  
• Summa 61 miljarder kronor.
• Staten betalade ut 38 miljarder kronor till arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, lönegaranti och vissa ålderspensionsavgifter, varav 17,6 miljarder i arbetslöshetsersättning.
• Överskottet blir 23 miljarder kronor.
• Exakt hur stor del av överskottet som gäller a-kassan går inte att räkna ut.