De flesta av dem studerar ekonomi, försäljning, administration samt teknik och tillverkning. Näst flest studerar inom hälso- och sjukvård, socialt arbete, byggteknik och samhällsbyggnad. Den största andelen utbildningsplatser har beviljats i Stockholms län, följt av Skåne och Västra Götaland. 90 procent studerar på heltid.
Höstens utbildningar har beviljats statsbidrag efter att de prövats mot vilket behov som råder på arbetsmarknaden. En prövning som sker i samarbete med näringsliv och kommuner. Sammanlagt kommer cirka 32 500 studenter att studera på en yrkeshögskoleutbildning under hösten.

En yrkeshögskoleutbildning
(Yh-utbildning) är eftergymnasial och utformad efter arbetsmarknadens behov av yrkeskompetens. Det sker i samarbete med företag eller andra arbetsgivare. Utbildningen innehåller praktik, en så kallad LIA-period (Lärande i arbete).
En Yh-utbildning är minst sex månader lång. För att kunna ta en yrkeshögskoleexamen måste studenten ha läst minst en ettårig utbildning.
Myndigheten för yrkeshögskolan uppger att sju av tio får arbete sex månader efter att de har tagit examen.