SVAR: Du verkar ha förbrukat samtliga dagar med tidsbegränsad sjukersättning, blivit ”utförsäkrad” och gått Arbetsförmedlingens introduktionsprogram. Troligen var även din livränta tidsbegränsad och gick ut samtidigt som den tidsbegränsade sjukersättningen.
Är livräntan tidsbegränsad måste den försäkrade själv ansöka om livränta på nytt. Är den däremot tillsvidare krävs ingen fortsatt ansökan. Var din livränta tidsbegränsad till mars 2010, kontakta Försäkringskassan och sök fortsatt livränta från denna tidpunkt. Eftersom Försäkrings­kassan och Arbetsförmedlingen verkar överens om att du bara klarar att arbeta 25 procent pekar det på att du har rätt till livränta också från och med mars 2010. Detta förutsatt att det fortfarande finns samband mellan dina besvär och tidigare arbetsbelastning.
Du kan också ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivån när du förbrukat alla sjukpenningdagar på normalnivån, det vill säga de första 365 dagarna, samt börjat förbruka de 550 dagarna av sjukpenning på fortsättningsnivå.
Om ­Försäkrings­kassan då finner att dina besvär även i dagsläget har samband med den tid­igare arbetsbelastningen har du rätt till sjukpenning på fortsättningsnivå utan någon tidsgräns. Detta till skillnad från den vanliga sjukpenningen på fortsättningsnivå, som tar slut efter 550 dagar. Ersättningsnivån är dock bara 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst.