SVAR: Det är svårt att hitta konkurrenter till vallört och kardborre.  De är bra på att sprida sig och tar upp rejält med plats med sitt ”aggressiva” växtsätt.  Ska man alls ha en chans att etablera någon annan perennväxt måste man bekämpa dessa växter på en större yta.
Tung, blöt lerjord är ofta inget bra växtmedium, men av träd skulle man kunna tänka sig klibbal, björk, vide och eventuellt rönn. Perenna växter kan man etablera i upphöjda bäddar på befintlig mark efter en ordentlig ogrässanering. Dessa bäddar med bra jord ger ökad dränering och ökad värme i marken. För att hålla bort ogräs underifrån kan man lägga ut markväv (inte odlingsväv) som barriär innan odlingsjorden läggs på.
Perenna växter som skulle kunna överleva fukt och kall lera är eventuellt pestskråp och lupiner.