SVAR: Det stämmer, det du fått förklarat. Den specialregel som säger att du har rätt till minst 65 procent av dagsförtjänsten du hade i din föregående ersättningsperiod gäller bara i två ersättningsperioder. Därefter beräknas din ersättning på det du arbetat under en period av 12 månader. Viss tid med sjuklön och vissa socialförsäkringsförmåner kan då få räknas med. Regeln om att du bara kan få den högre ersättningen två gånger i rad styrs alltså av ett fast regelverk.
Det framgår inte av din fråga hur mycket du arbetat på din ­tim­anställning, så jag föreslår att du kontaktar A-kassan för att få en förklaring till varför du får just 223 kronor per dag. Telefonnumret till A-kassan är 0771-25 80 00.