– Jag tror att det viktigaste vi ska göra är att lyfta kvinnofrågorna, och vända trenden mot sämre villkor för kvinnor. S-kvinnor har observerat samma sak som Kommunal har gjort. Vi har inte fått utbyggd äldreomsorg, barnomsorg på obekväm arbetstid och vi har fått sämre arbetsvillkor med mer stress och mindre personal.  Jag ser stora möjligheter att göra skillnad. Utbildning, vård och omsorg är grunden för ett välståndssamhälle. Det är ingen kostnad utan en investering. Det är viktigt för kvinnorna, men också för hela samhällsekonomin.

Nalin Pekgul, din företrädare, var särskilt engagerad i Kommunals kvinnor, hur förvaltar du det?
– Det måste vara så att S-kvinnors ordförande är engagerad i Kommunals kvinnor. Nalin Pekgul har lyft vårdens frågor, det är centrala kvinnofrågor. Jag hoppas att jag väl ska förvalta det som Nalin Pekgul har jobbat med. Kommunals krav är helt centrala för alla kvinnor i det svenska samhället.

Hur tycker du att ditt parti jobbar med feministiska frågor?
– Socialdemokratin har byggt världens mest jämställda land i grunden, vi har lika rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män, så ser det inte ut i alla länder.
Men de senaste 20 åren har det gått bakåt. Privatiseringar har skapat mycket otrygga anställningar, med visstid och delade turer, allt ska vara på marknadens villkor.
Rätt till heltid var uppe redan när jag satt i regeringen och det har inte hänt. De här frågorna har inte drivits tillräckligt hårt av socialdemokratin. Vi kvinnor i politiken måste se till att frågorna lyfts. Jag tycker att Kommunal har drivit de här frågorna på ett sätt som berör. Samhället har inte råd att inte satsa på de områden där kvinnor jobbar.
Jag tycker det är roligt att Håkan Juholt talar om sociala investeringar.

Vilka konkreta frågor är de viktigaste?

– Jag tycker det är de som Nalin och förbundet har drivit, barnomsorg på obekväm arbetstid, rätt till heltid, kvinnors löner som framför allt LO kan driva, det är roligt att jämställdhetspotter lyfts fram. Sedan delad föräldraförsäkring, det måste vi vinna support för. Vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng väljer man för att man inte har några alternativ. Grunden är att vi måste ha mer jämlika löner och arbetsvillkor.
Jag skulle önska att vi samarbetade ännu mer fackligt-politiskt för att gå framåt med de här frågorna.

Många ville se dig som partiledare för S, varför blev det inte så?
– Jag tror att det är bra att en partiledare har en bredare och längre tid i partiet än vad jag hade. Det var roligt att jag fick stöd så att jag kunde lyfta de idéer och tankar som jag hade. Jag tycker att ordförande för S-kvinnor är rätt roll för mig. Deras frågor är de politiska frågor som är viktigast för mig.

Lena Sommestad är professor i ekonomisk historia och var miljöminister 2002–2006.