SVAR: Om sjukfrånvaro inte beror på godkänd arbetsskada är den enligt semesterlagen semesterlönegrundande upp till sammanlagt 180 dagar under intjänandeåret. I frånvarotiden räknar man in arbetsdagar och lediga dagar. Sjukfrånvaron upphör att vara semesterlönegrundande när den pågått under ett helt intjänandeår utan längre avbrott än 14 dagar.
Semesterlagen utgår från arbetstagare som arbetar måndag till fredag och som är lediga lördagar och söndagar. Regler om vad som gäller för arbete på andra tider kan se ut på olika sätt i olika avtal. Men syftet med reglerna är att längden på den sammanlagda semesterledigheten ska vara likvärdig, oavsett hur lång tid man jobbar och när.
Eftersom jag inte vet vilket kollektivavtal du går på och hur din arbetstid är utlagd är det svårt att exakt besvara din fråga. Du bör vända dig till din sektion i Kommunal och be dem kontrollera beräkningen av semesteravdraget.