Författaren till den utmärkta genomlysningen av den svenska adelns markägande, Jorden de ärvde, återkommer här med ett antal tidigare publicerade artiklar ; personliga betraktelser, intervjuer, reportage, som silats genom ett temperament, en skrivglad penna och en nyfiket ogrumlad blick.

Af Kleen är en välformulerad flanör, med en hyperkänslig samtidskompass där han försöker fånga vår undflyende tid. Flertalet texter är synnerligen  njutbara, exempelvis porträttet av kronprinsessan Victoria, eller den smått tragiska skildringen av Lunds förvandling från humanisttempel till högborg för konsumtionsglada brats.

Men kapitlet med författarintervjuerna binder skribenten för hårt vid journalistprosan och löpande kändisbandets villkor och kunde ha lyfts ut.