Lustens vindar
blåser ljumma
Kommer åter
i en solvarm
sommardags
möte med
en blå himmels
kärlek.