I vård- och omsorgsyrkena och bland städare och parkarbetare blir konkurrensen om jobben stor eller mycket stor det närmaste året, enligt rapporten ”Var finns jobben 2011 och 2012?”

Fem yrken där Kommunal har medlemmar finns med bland de 21 jobb där det är störst överskott på sökande runt om i landet: Barnskötare, vårdbiträden, vaktmästare, städare och elevassistenter.
För undersköterskor är det svårt generellt att få jobb men relativt goda möjligheter finns inom äldreomsorgen i storstadsregionerna, skriver Arbetsförmedlingen.

På listan över de 21 yrken med störst brist på sökande finns inget av Kommunals yrken med.
Men bland brandmän bedömer Arbetsförmedlingen att det är balans mellan tillgång och efterfrågan på sökande. Och för bussförare anses konkurrensen om jobben vara liten det närmsta året.

Lättast att få jobb, bland alla yrken, har byggnadsplåtslagare. Allra svårast är det för fotografer och matroser.
Arbetsförmedlingen har bedömt framtidsutsikterna för 200 olika yrken.